آخرین خبرها

استخر و آلودگی ها

⛔⛔بیماری‌های شایع در استخرهای شنا را بشناسید :

👈آلوده شدن به انگل کریپتو
👈بیماری گوش
👈راش‌های پوستی در اثر باکتری‌ای بنام سودوموناس آئروژینوزا
👈قارچ پا
👈آلوده شدن به باکتریه ای.کولای، یعنی همان باکتری عامل مسمومیت غذایی
👈بیماری لژیونر(نوع شدید بیماری سینه پهلو) و تب پونتیاک (نوعی عفونت تنفسی خفیف) است
👈هپاتیت آ

🔹برای بررسی تمیزی آب، کف استخر را با دقت نگاه کنید، باید بتوانید کف استخر یا دریچه‌ی تخلیه‌ی آب را ببینید!
🔹دیواره‌های استخر را لمس کنید، نباید لغزنده باشند !
🔹در آخر با دقت بو بکشید

👌اگر نمی‌توانید دریچه‌ها را ببینید،
دیواره‌ها لغزنده هستند
و بوی کلر زننده است
نباید از آن استخر یا وان آب گرم استفاده کنید.

@Mezajshenasi12