آخرین خبرها

ماکارونی و فست فودها و مضرات آن بر مبنای طب سنتی

🔆💠🔅💠﷽💠🔅
✅مـاکـارونــی

✍یکی از راه های استعمار و کشتارخاموش، جنگ غذایی است که خیلی دقیق و نرم عادات غذایی ایران بلکه کل جهان را تغییر دادند. ابتدا ما را با انواع غذاهای دوست داشتنی اما مضر مریض می کنند سپس دلسوزانه برای ما پدری می کنند و انواع و اقسام داروها را به مامی فروشند و این همان تجارت مرگ است.

👈ضائقه ی فرزندان ما را از نخود ، کشمش ، گندم بو داده وعسل به چیپس و پفک ، ساندویچ ، پیتزا ، ماکارونی و…. سوق دادند.

💢مضرات ماکارونی :

– هیچ ارزش غذایی ندارد.
– حاوی گلوتن صنعتی است
(گلوتن صنعتی سرطان زاست).
– تهیه ماکارانی با آردنول و فاقد سبوس است.
– به دلیل حالت خمیری و زیادجوشیده نشدن، موسین و پتیالین بزاق کمتر تولید شده و به راحتی هضم نمی شود.
– فاقد فیبر گیاهی بوده و ایجادیبوست می کند.
– باعث به وجودن آمدن سم پتومائین و گازهای سمی دیگر در روده بزرگ می شود.

☜【طب شیعه】

🍏 @tebshia20🌿
🔅
💠🔅
🔅💠🔅
💠🔅💠🔅
🔆💠🔅💠🔅💠🔅