آخرین خبرها

نقرس و اسید اوریک چیست

💊💊💊نقرس چیست؟
نقرس یکی از انواع بیماری‌های ورم مفاصل است که با درد همراه است و در اثر افزایش اسید اوریک در خون به وجود می‌آید.

یکی از عوامل افزایش دهنده‌ی اسید اوریک، دریافت زیاد مواد غذایی حاوی اسید آمینه‌ی “پورین” است.

عواملی که موجب افزایش اسید اوریک و ایجاد نقرس می‌شوند
افزایش تولید اسید اوریک به وسیله بدن
کاهش خروج اسید اوریک توسط کلیه‌ها
افزایش دریافت غذا‌های پورین
بیماری‌های حاد
ضربه روحی
جراحی
تب
کمبود آب بدن
خوردن بیش از حد شام
بعضی از دارو‌ها مانند: آسپرین
@drzohoor_matab