آخرین خبرها

لب شناسی بر مبنای طب سنتی

👄#شناسایی_خصوصیات_لب :

⬅️چاق بودن لب نشانه گرمی کبد و کثرت باد است .
اگر بر لب ها لکه سرخ مایل به سیاه باشد بر گرمی مغز دلالت میکند .

⬅️سرخی عمیق لب ها نشانه سل و سفیدی آن نشانه کم خونی است .

زردی لب بر کثرت صفرا و بر استفراغ دلالت دارد .

⬅️خشک بودن لب ها نشانه سوزش معده است
در تب های طولانی ، لب خشک میشود و در سرسام و ورم شش ها بر لب ها پوسته خشک ظاهر میشود .

⬅️بسته نشدن کامل لب ها نشانه لقوه است .

⬅️شل شدن لب ها نشانه ضعف اعصاب و فلجی است .

⬅️لب انسان سالم:
لب های انسان سالم باید یک زنگ باشد . هم اطراف لب ها با وسط آن و هم لب بالا با لب پایین و باید به رنگ سرخ باشد
در صورت خشکی لب میتوانید با چرب کردن نافتان از خشکی لب جلو گیری کنید .

👀مختصری از ویژگی های چشم:

👁- زردی چشم نشانه امراض صفراوی مثل یرقان ، استسقا ، سردرد ، نزله و مشکلات اعصاب است

👁- وجود لک در اطراف چشم نشانه سوزش چشم است

👁- حلقه سیاه دور چشم نشانه مشکلات کلیه ، امعاء ، بواسیر ، غلظت خون و کمبود خون و یا غلبه سودا است

👁- گودی چشم در بچه ها نشانه سوزش امعاء است که در این مورد شدت عطش و اسهال نیز وجود دارد

👁- بی حال بودن چشم در مردان نشانه ضعف باه و جریان منی است

👅مختصری از بار زبان :

♦️سرخی بار زبان نشانه غلبه دم

♦️ زردی بار زبان نشانه غلبه صفرا

♦️سفیدی بار زبان نشان دهنده غلبه بلغم

♦️تیرگی بار زبان نشانه سودا است

♦️اثر دندان در کناره های زبان نشانه مشکلات کبد و طحال و یا مشکلات کولیت روده است

📚در کتاب اکسیر اعضم جلد ۲ صفحه ۲ آمده است:

👄سوء مزاج های لب

🔹- حار (گرمی): شکایت بیمار از سوزش لب + گرمی با لمس لب + راحت شدن با مصرف آب

🔹- بارد (سرد): کبود شدن لب در هوای سرد + سردی لب در صبح و شب و یا بی حس شدن لب در این اوقات

🔹- یابس (خشک): خشکی لب و ترک خوردن و جداشدن پوست نازک از لب

🔹- رطب (تری): درشتی لب ها و سستی و نرمی آن.

https://telegram.me/Mezajshenasi12
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

🍃🌸🕉 @Mezajshenasi12

//////////////////////////////////////

#شناسایی_خصوصیات_مزاجی_لب

✍چاق بودن لب نشانه گرمی کبد و کثرت باد است.

✍اگر بر لب ها لکه سرخ مایل به سیاه باشد بر گرمی مغز دلالت میکند .

سرخی عمیق لب ها نشانه سل و سفیدی آن نشانه کم خونی است .

زردی لب بر کثرت صفرا و بر استفراغ دلالت دارد .

خشک بودن لب ها نشانه سوزش معده است.

✍در تب های طولانی ، لب خشک میشود و در سرسام و ورم شش ها بر لب ها پوسته خشک ظاهر میشود .

بسته نشدن کامل لب ها نشانه لقوه است .

✍شل شدن لب ها نشانه ضعف اعصاب و فلجی است .

https://telegram.me/Mezajshenasi12
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

🍃🌸🕉 @Mezajshenasi12