آخرین خبرها

چاقی و معیار آن بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊چاقی

ملاک تشخیص چاقی اندازه گیری مچ دست است که اگر مچ کوچک بود و تن چاق بود شخص اضافه وزن دارد که باید ناهار را از وعده های غذایی اش حذف کند

استاد حکیم خیراندیش

@soroshesalamati