آخرین خبرها

حوله گذاشتن در دستشویی و مضراتش

حوله را در دستشویی نگذارید❗️

بخارهایی که از ادرار و مدفوع متصاعد میشود( اسید اوریک/اسید فسفریک ) تا ۲M جابه‌جا و با قرار گرفتن روی حوله باعث بیماریهای تنفسی/پوستی و چشمی میشوند

🆔 @Tebiranii