آخرین خبرها

افسردگی بعد از زایمان و راهکارها بر مبنای طب سنتی

@TEBIRANII *
♦ #افسردگی_پس_از_زایمان

⇦✨از #سردی است و درمان آن ↯

🔺مصرف گرمی‌ها
🔺خرما روزی ۳ الی۴عدد
🔺مصرف کاچی چهل روز
🔺استشمام عطر‌های گرم طبیعی

❗️این اتفاق معمولا در #سزارین می‌افتد❗️

🌸 #کانال‌نسخ‌استادخیراندیش

@TEBIRANII *