آخرین خبرها

وسواس و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

#وسواس:

🌿مهمترین درمان در این بیماران اعتناء نکردن به وسوسه است.

درمان‌های دیگر:
۱ـ مصرف انار شیرین با پردۀ نازک روی دانه‌های آن (در روایات شیعه آمده)،
۲ـ هر روز نصف قاشق چای‌خوری نارمشک با عسل میل گردد (ضدّ وسواس، ضدّ مالیخولیا، ضدّ دیوانگی)،
۳ـ شکوفۀ پنبه: نشاط‌آور، ضدّ مالیخولیا و وسواس،
۴ـ کمپوت انجیر یا مربّای انجیر ضدّ صرع، ضدّ جنون و ضدّ وسواس است،
۵ـ میوۀ بِه رسیدۀ زرد شیرین معطّر آب‌دار (بدون پُرز روی میوه) و فرآورده‌های آن.
استاد ضیایی

@tebiranii *