آخرین خبرها

کبد چرب با سسها

⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️‍ ‍ سلامتی

اگر برای جلوگیری از چرب شدن کبد خود کاهو می خورید یادتان باشد از ریختن سس بر روی آن پرهیز کنید

سس های مایونز و فرانسوی به شدت موجب افزایش چرب شدن کبد می شود.

‍@drkhodadadii