آخرین خبرها

عطش درمانی بر مبنای طب سنتی درماه مبارک رمضان

💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊
#رفع_عطش در ایام ماه مبارک رمضان

💎 مقداری تخم خرفه را بکوبید سپس مقداری دوغ کاملا طبیعی روی آن بریزید (مانند زمانیکه برنج خیس می خورد) ساعتی که گذشت و دوغ به خوردِ تخم خرفه رفت اجازه دهید کمی خشک شود و مجددا مقدار دیگری دوغ روی آن بریزید.

👌 این کار سه مرتبه روی هم رفته باید تکرار شود، زمانی که سه مرحله دوغ ریزی روی تخم خرفه به اتمام رسید و تخم خرفه خشک شد، زمان سحر یک قاشق از آن را میل کنید.

👏 مرحوم سقاباشی در کتاب نجات از مرگ مصنوعی این دستور را جزء اسرار طب دانستند و گفته اند برای رفع عطش و تشنگی بسیار نافع است و می توانید حتی چندین روز بدون آب احساس عطش خود را رفع کنید و این دستور در ماه مبارک رمضان بسیار بسیار قابل استفاده است و آب بدن را کاملا تامین می کند.

دکتر روازاده
@soroshesalamati