آخرین خبرها

روزه برای سرطانی

🌙تجویز #روزه برای سرطانی ها

🔰روزه برای #پیشگیری از هر بیماری مفید است اما خداوند بیماران را از آن معاف کرده است. برخی افراد نا آگاه و نادان بخود اجازه می دهند که در طب دخالت جاهلانه کنند

🔺یه کسی از ناکجا آباد یک کلیپی پخش کرده می گوید اگر به سلول های سرطانی گرسنگی بدهیم سلول های سرطانی خواهند مرد

🔻بلافاصله افرادی جاهل و متعصب آن را به روزه ماه مبارک وصل می کنند و به بیماران سرطانی دستور روزه داری می دهند

🔸🔶بیمار سرطانی از شدت ضعف و کم خونی با کمک دیگران نالان و رنگ پریده وارد مطب پزشک می شود در حالی که بخاطر روزه گرفتن توانی برایش نمانده است

❗️افرادی که این مطالب را تأیید و تجویز می کنند آیا فکر می کنند به اسلام خدمت می کنند❓

آیا نمی اندیشند که افرادی در خارج کشور ممکن است با تأیید روزه درمانی و گرسنگی سلولی برای سرطانی ها می خواهند به اعتقادات مردم لطمه برنند❓

آیا فکر نمی کنند وقتی شخص بیماری روزه گرفت تمام سلول های بدنش گرسنه می شود نه فقط سلول های سرطانی❓

تاکی مردم باید دنبال افراد نادان متعصب بروند و جان خود را از دست بدهند❓

وقتی اکثر بیماران سرطانی بدنشان قادر به خونسازی لازم نیست گرسنگی آیا فقط سلول های سرطانی را تحریم می کند❓

🔹لازم است جامعه #طب_سنتی به پخش این گونه خزعبلات که ضربه مهلکی است به حیات و سلامت مردم واکنش نشان دهد

💠💠 استاد #سیدمحمد_موسوی
💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫
https://telegram.me/s_m_mousavi_peykshafa
🍃🌺🍃🌺🍃🌺