آخرین خبرها

سرطان ها و علل یابی آن بر مبنای طب سنتی

⛔⛔⛔⛔📚📚📚💊💊💊
♋ پایش #سرطان ها

🔻برخی #سرطان ها از طریق طب غربی نه تنها قابل علاج نیست بلک موجب تشدید سرطان و متاستاز به اندام های دیگر می شود

🔸🔶برخی سرطان ها در مراحل اولیه توسط طب شیمیایی قابل پیشگیری موقت است؛ اما باید بلافاصله برای جلوگیری عود مجدد از لحاظ سبک #تغذیه و دارو زیر نظر #طب_سنتی قرار گیرد

🔻 بیمار سرطانی تحت عمل جراحی و شیمی درمانی با ترس و استرس شدید روز بروز ضعیف تر می شود. ولی پزشکی مدرن نام آن را درمان گذاشته و مدعی است چند سالی بیمار را زنده نگه داشته است. آنقدر بیمار خسته و رنجور می شود که مرگ را بر این زندگی ترجیح می دهد

🔰 تنها در علاج برخی سرطان ها اقداماتی مانند عمل جراحی لازم و مفید است تازه آن هم باید همزمان تحت درمان با داروهای طب سنتی و سبک تغذیه مخصوص بیماران سرطانی قرار گیرد
⭕️اکثر سرم هایی که وارد بدن بیمار می شود گرچه در سیستم پزشکی مدرن چاره ای جز آن نیست اما برای سرطانی ها مضر است

❇️برخی سرطانی ها ابتدا باید تحت درمان طب سنتی قرار گیرند تا رشد سرطان متوقف شود. در این حال جراحی بلامانع است بشرط آن که بلافاصله تحت تغذیه مخصوص #طب_سنتی و داروهای ضد سرطان طب سنتی قرار گیرد

🔰در موارد دیگری هم #شیمی_درمانی در کنار سبک تغذیه #طب_سنتی و داروهای آن توآمان مؤثر بوده است. در این روش ظرف مدت معینی داروهای شیمیایی کاهش یافته و باید حذف شود.

🔸🔹روش های شناسایی
روش های «شناسایی» طب شیمیایی در مقایسه با طب سنتی در مورد سرطان ها بسیار پیشرفته تر است
اما روش های «درمانی» طب غربی اغلب ویرانگر و مرگبار است. بگونه ای که اگر سرطان مورد شناسایی پزشکان قرار نگیرد بیمار متوجه بیماری خود نشود و هیچ درمانی نکند بیشتر زنده خواهد ماند

💉نمونه برداری
یکی از روش های مخرب شناسایی #سرطان است. توده های سرطانی بشدت تحریک پذیرند و با نمونه برداری حالت تهاجمی بخود می گیرند. مانند ورود یک مهاجم به کلنی زنبور ها می ماند که باعث تهاجم و آشفتگی سایر زنبورها می گردد. خسارت بار بودن نمونه برداری در اغلب موارد مشخص شده است مگر در مواردی محدود❗️

🔺وقتی جراح توده سرطانی را بقول خودش کاملاً پاک می کند چرا دوباره توده در همان محل رشد کرده و تازه قدرت تهاجم به نقاط دیگر را هم پیدا می کند⁉️

🔻پاتالوژی توده بعد از عمل جراحی در صورتی مفید است که درمان ها اثربخش باشد والا شناسایی به چه درد می خورد❓

💢در موارد زیادی مشاهده می کنیم که جراح شکم بیمار را باز می کند و با مشاهده وخامت توده سرطانی بدون عمل جراحی دوباره شکم را بخیه می کند. او فکر نمی کند که همین باز کردن شکم و ورود مقداری هوا باعث تشدید سرطان شده و مرگ بیمار را نزدیکتر می کند. علاوه بر آن اقدامات قبل از عمل و بعد از آن موجب تضعیف بیمار می گردد

♻️طب جدید باید جز در موارد محدود در سرطان روده و کلون روش های خود عوض کند. مگر موارد محدودی که نیاز مبرم به عمل جراحی پیش بیاید که حتماً باید با همکاری طب سنتی انجام شود

⭕️در سرطان های خون و لنف و لوزالمعده و تخمدان و کبد و اکثر تومورهای مغزی و سرطان های اعضای صدر مانند حنجره و زبان و صورت و بینی، جراحی و شیمی درمانی در مبانی طب سنتی به عنوان سم قاتل شناخته می شود که حاوی ریسک بالایی است و اغلب بدن بیمار بیشتر از آنکه از سرطان ناتوان شود از جراحی و شیمی درمانی آسیب می بیند

👆هدف از این مطالب فشرده آن است که جامعه پزشکی مدرن و سنتی را به درک چالش های درمان برسانیم تا هر گروه پزشکی ادعا نکند که فقط روش درمان گروه من درست است. وقتی سرطان ها افزایش می یابد نواقص و عیوب و ضعف های #طب_مدرن و #طب_سنتی آشکار می گردد

🙏آیا کار خداپسندانه این نیست که گروه های طبی از خودمحوری و تکبر دست بردارند و با هم همکاری کنند❓
✅ طب سنتی حرف های زیادی در پیشگیری و درمان سرطان دارد ولی این طب اصیل هم مدعی درمان صددر صدی سرطان ها نیست بلکه با نگاهی جامع تر به اوضاع دردناک بیماران سرطانی می نگرد اما طب جدید با محصور کردن خود در گرداب علم و دانش غربی اجازه تفکر را بخودش هم نمی دهد تا چه رسد به نقد دلسوزانه⁉️

💠💠 استاد #سیدمحمد_موسوی
💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫
https://telegram.me/s_m_mousavi_peykshafa
🍃🌺🍃🌺🍃🌺