آخرین خبرها

حجامت در حزیران بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊☎️☎️
پرسش های زیاد درباره مبارکی حجامت درچه ایام است

🌺📞📞پاسخ
طبق تقویم شمسی ماه حزیران ۲۶ خرداد الی ۲۳ تیرماه است که این روز یعنی هفتم حزیران ۳۰ خرداد می شود.