آخرین خبرها

روزه داری و تدابیر آن بر مبنای طب سنتی

💊💊📚📚📚
#تدابیر_روزه_داری (هلال سوم)

🌙 از آنجایی که در روزه‌داری، #معده گرم می‌شود، نباید هنگام #افطار از #آب_سرد استفاده کرد، زیرا آب سرد وارد #معده‌  گرم و خشک می‌شود  و منجر به آسیب دیدن معده و نیز #کبد (به دلیل مجاورت با معده) می‌گردد (مانند آب سردی که با ریخته شدن در یک ظرف شیشه‌ای داغ باعث شکستن و آسیب دیدن آن ظرف می‌شود).
🌙 توصیه می‌شود از آب #نیم‌گرم یا آب جوشیده و کمی خنک شده استفاده گردد و به صورت آرام آرام نیز نوشیده شود، زیرا معده در طی شبانه‌روز خالی بوده و مقداری کاهش حجم پیدا کرده و نباید به یکباره حجم زیادی از نوشیدنی و غذا را هنگام افطار وارد معده نماییم.

📚 با ما پرونده سریالی #تدابیر_روزه_داری را ورق بزنید.

👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/CCAq7T3sGcFfH6a3x-LohQ
بقیه مطالب قبلی را درکانال خودم اینجا جستجو کنید