آخرین خبرها

بوی عرق زیر بغل و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊🇮🇷🇮🇷🇮🇷
برای رفع بوی نامطلوب عرق به صورت موضعی نیز مالش سرکه طبیعی رقیق شده به زیر بغل توسط پنبه، استفاده از آبی که گل پنیرک در آن خیسانده میشود و نیز جوشانده صاف شده پوست انار مفید است.
نوره کشیدن و شست و شو با سدر نیز در این زمینه سودمند است.
کانال طبایع