آخرین خبرها

بارداری و ممنوعیت مصارف زعفران بر مینای طب سنتی

🗣🗣🗣🗣👤👤👤سوال زایمان اخر ماه بارداری
ببخشید فقط یک سوال
من سال گذشته درمورد مصرف زعفران هنگام درد بارداری ازشماپرسیدم وفرمودین اصلا “حتی موقع زایمان هم اصلا شاید موجب سقط بشه
ولی الان در متن اخر ماه بارداری من ،  به  خوردن زعفران درسه روز اخر اشاره شده!!!کدام درست است؟
💊💊💊💊پاسخ
سلام علیکم
مخالفت من درخوردن زعفران دربارداری به دلیل این بوده و هم اکنون اصراردارم ، چون عروق پایین تنه و اطراف جنین ازادمیشه
پس مصرف ان را من مخالف بودم
اما برای روزهای اخر بارداری
برای کاهش درد و امدن جنین به بیرون و رفع سختی زایمان
یک مقدار کم  دمنوش زعفران و یا پلو زعفران مصرف کنید