آخرین خبرها

ترشی و مضرات آن بر مبنای طب سنتی

📚📚📚📚کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
🍃🌸﷽🌸🍃
🍃

اگر#ترشی زیاد می خورید منتظر این موارد باشید:
🔹 آسیب به معده
🔹 دفع کلسیم و پوکی شدید استخوان
🔹 ضعف اعصاب
🔹 پیری زودرس
🔹 زوال عقل
استفاده بی رویه از ترشیجات باعث ایجاد بیماریهای عصبی دردراز مدت میشود.
@soroshesalamati