آخرین خبرها

بارداری و روشهای سلامتی بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
💊💊💊💊🗣🗣
سوال و پاسخ
سلام  دربارداری
۱- رحم ماه اول تا پایان ماه سوم ذاتا سرده
پس تغذئه سرد ممنوع مگر با مصلحات
۲- رحم از ماه چهارم تا زایمان ماه نهم ذاتا گرم و گرم میشه
پس تغذیه گرم ممنوع مگر کم و با مصلحات
۳- روغن مالی گیاهی  و بادکش دربارداری هرنقطه بدن ممنوع
۴- برای حفظ جنین هرروز آیت الکرسی چهاربار