آخرین خبرها

تیروئید و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
#تیروئید

✍اعضای بدن به دو دسته رئیسه و خادم الرئیسه تقسیم میشن

✅قلب و کبد و مغز اعضای رئیسه هستند.

بقیه اعضای بدن خادم الرئیسه هستند یعنی به اعضای رئیسه خدمت میکنند
#غده_تیروئید یکی از اعضای خادم الرئیسه است

✅جایگاهش در جلوی گردن است

این غده به سوخت و ساز بدن کمک میکند
همه ی مواد غذایی روی کار غده تیروئید تاثیر دارند
و متابولیسم(سوخت و ساز)بدن را کم و زیاد میکنند

👈غذاهای گرم باعث بالا رفتن متابولیسم بدن
👈و غذاهای سرد باعث پایین امدن متابولیسم بدن میشود

✅و غذاهای معتدل متابولیسم بدن را در حد اعتدال نگه میدارد

👈حتی اعراض نفسانی هم بر کار غده تیروئید تاثیر دارند

✅مثلا غم و اندوه باعث کم کاری غده تیروئید میشود…
@soroshesalamati