آخرین خبرها

پروستات و علل رشد آن بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
💊💊⛔️⛔️

⚠️عادتهایى که باعث آسیب زدن به #پروستات در مردان مى شود

❌دوچرخه سوارى زیاد
❌نشستن طولانى
❌لباس زیر تنگ
❌فاصله زیاد بین نزدیکى
❌تحریک جنسی متعدد بدون انزال
استاد حمزه@Sinohehsamdaliri