آخرین خبرها

روغن شحم گاو و خاصیت درمانی آن بر مبنای طب سنتی

💊💊💊☆روغن شحم گاو ضد درد و تقویت مفاصل و سیستم دفاعی بدن و مفتح عروق و ضد چربی

‌‌☆روغن شحم گاو وخواص درمانی

•امام صادق علیه السلام: هرکسی لقمه ای از شحم بخورد همان مقدار بیماری از بدن او خارج میشود…کافی ج ۶ ص۳۱۱

☆بازگشایی عروق و رگهای بسته بدن

☆آب کننده چربی های زیرشکم وچربی های اضافی بدن

☆رشد وتقویت عضلات بدن

☆تقویت کننده سیستم دفاعی بدن

☆افزایش رشد و تقویت استخوان

☆منبع تولید انرژی وتوان بسیار عالی

☆دفع سموم بدن

# موارد مصرف

▪سرخ کردنی ها

▪انواع خورشتها

▪انواع پلوها و…

https://t.me/Golafarin_Herbs