آخرین خبرها

قد و روش رشد قد بر مبنای طب سنتی

‍ 🔵‏نسخه #افزایش #قد نسخه به مدت سه ماه استفاده شود
👇👇👇

❌پودر طارونه ۳۰۰گرم
❌ژل رویال ۱۰۰گرم
❌گل درخت خرما ۶۰۰گرم
❌پودر هسته خرما ۱۵۰۰گرم
❌پودر قارچ ۱۵۰۰گرم
❌شنبلیله۷۰۰گرم
❌پودر جو ۱۲۰۰گرم

باهم مخلوط کنید وباعسل طبیعی سدر مخلوط وروزی دوبار قبل ازخواب شب و بعدازبیداری ۲ق غذاخوری میل شود.

🏆🌎 @sinohehsamdaliri🌍🏆