آخرین خبرها

سکته مغزی و راهکارهای پیشگیرانه بر مبنای طب سنتی

۱- کاهش چاقی

۲- کاهش کلسترول بدن

۳- کنترل دیابت

۴- کنترل فشارخون

۵- ترک سیگار و قلیان

۶- کنترل استرس