آخرین خبرها

استفراغ درمانی بر مبنای طب سنتی

‍ 🔘 درمان_استفراغ

👈 در بیمارانی که مبتلا به استفراغ شدید هستند وهیچ غذایی حتی آب را نمی توانند تحمل کنند و بلافاصله استفراغ می کنند،

🔻 بهترین درمان شوید است.(بصورت جوشانده یا دم کردنی)

http://sapp.ir/partosabzehastii