آخرین خبرها

صبحانه نخوردن و عوارض وخیم آن بر مبنای طب سنتی

افرادی که صبحانه نمیخورند دچار چه مشکلاتی میشوند

سردرد
ریزش مو
لکهای پوستی
پوکۍاستخوان
کاهش ایمنی بدن
عدم توانایی بدن در غلبه بر رادیکالهای آزاد
🆔 @Drzohoor_matab
🌐www.drzohoor.com