آخرین خبرها

خیار خوری بر مبنای طب سنتی

📚📚کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
هنگام خوردن خیـــار، ته تلخ آن را هم بخورید 👌

طبع خیار سرد است اما ته تلخ خیار طبع گرم دارد و سبب تعدیل طبع خیار شده و به هضم غذا و سلامت قلب کمک میکند !

@soroshesalamati