آخرین خبرها

اشتها سازی و یا کاهش آن بر مبنای طب سنتی

👌هر چه اشتهای فرد بیشتر باشدنشان از سردی معده اوست

⬅️برای کم کردن اشتها باید معده را گرم کرد  👈بهترین روش گرم کردن معده،استفاده از عرق نعناع و بارهنگ است

@tebiranii *