آخرین خبرها

شاهتره داروی کبد بر مبنای طب سنتی

💊💊💊گیاه شاه تره مناسب برای بیماری های کبدی👇

مطالعات نشان میدهد که شاه تره میتواند بیماری های مربوط به کیسه صفرا و التهابات کبد را درمان کند و عملکرد کبد را تا ۸۰ درصد بهبود میبخشد واز ایجاد سنگ های کیسه صفرا نیز جلوگیری میکند و به عنوان یک ترکیب ضد اسپاسم مفصل کیسه صفرا استفاده میشود.
گرم مزاجها با کاسنی بصورت ترکیبی میل کنند و یا با اندکی عرق کرفس مصرف شود
┅❅❈❅┅