آخرین خبرها

طلا و مضراتش بر مردان

مردان طلا استفاده نکنند❗️

استفاده طولانی مدت مردان از طلا بر روی تمام هورمون های مردان به ویژه آنهایی که از هیپوفیز ترشح میشوند تاثیر منفی دارد

👈 که در نهایت موجب عقیم شدن میشود
🌺
🏖 @Tebiranii