آخرین خبرها

طب سنتی و روشهای درمانی حجامت، زالو، فصد، ماساژ، حمام، ورزش، بخور، انفیه، سعوط، سفوف و امثال آن پایان درمان نیست

📚📚📚📚📚📚
کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
✍ اعمال یداوی از جمله #حجامت پایه #درمان نیست

🔰 ه‍ر کس کمترین مطالعه در #مبانی #طب_سنتی کرده باشد می داند که:
حجامت، زالو، فصد، ماساژ، حمام، ورزش، بخور، انفیه، سعوط، سفوف و امثال آن بطور مستقل درمان اصلی محسوب نمی شوند

✅ برخی از این روش ها در #پیشگیری و برخی در درمان مطرح می شوند. البته تحت شرایطی که طبیب حاذق طب سنتی تشخیص داده باشد. بعنوان مثال حجامت و زالو و فصد پس از پاکسازی انجام می شود مگر آن که بخواهیم فقط بعنوان پیشگیری انجام دهیم که آن هم منعیاتی دارد

⭕ موارد بسیار محدود و اورژانسی وجود دارد که درمان با خونگیری قبل از پاکسازی با نظر طبیب انجام می گردد

✅ باید مزاج شخص و مزاج فصل و ساعت حجامت یا فصد یا زالو و نوع آن در نظر گرفته شود

❗ برخی افراد متأسفانه فقط با حجامت یا فصد یا زالو بیمار را تحت درمان قرار می دهند که این ها اغلب از افرادی منتسب به اساتید مشهور طب سنتی هستند.
در مورد حجامت هم مانند بسیاری موارد افراط گرایی شده است

🔸 یک نمونه از صدها مورد برخی افراد طبق توصیه این اساتید ۱۴ بار در ۱۴ روز حجامت می شوند. یا پیرزن ۷۰ ساله که چندین بار حجامت می شود. مردم را وادار به خوردن دوسین می کنند بعد انواع حجامت و گاه خونگیری های دیگر را اعمال می کنند و افراد بعد از مدت زمان طولانی با هزینه بالا بدون نتیجه رها می شود

✅ بطور کلی اعمال یداوی بعنوان مکمل درمان در کنار رژیم غذایی و پاکسازی و تعدیل مزاج آن هم با نظر طبیب حاذق می تواند انجام گردد و لاغیر!

💠💠 استاد #سیدمحمد_موسوی
💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫
https://telegram.me/s_m_mousavi_peykshafa
🍃🌺🍃🌺🍃🌺