آخرین خبرها

ناباروری علل و عوامل آن در زن و مرد بر مبنای طب سنتی

┄━═✿♡﷽♡✿═━┄

️علل ایجاد #ناباروری در زن و مرد⇊

⑨←سنــگ دانـــــه
⑩←سموم شیمیائی و ضِدّ آفات شیمیائی
⑪←مصرف دخانیات، مواد أفیونی، قـــــرص‌های روان برگــردان
⑫←قرص‌های شیمیائی ضدّ بارداری
و آمپــــول‌های ضــــدّ بارداری،
⑬←بستن لوله دفــــران در مــــردان
و بستن لوله رحمی در زنــــــان
⑭←ســـه ماده شیمیائی و خطرناکِ
تولـــوئن ،فـــرمالدهیـــد و دی بوتیل فتالات که در لاک‌های ️شیمیائی ناخـن بکار می‌رود
️(علاوه بر بیماری‌های چشمی و ریوی،  ️باعث نــــاباروری میشود؛ زیرا سیستم ️اعصــاب مـــــرکـــزی را به شــــدّت تحـــت تأثیـر قــرار می‌دهــد).

📚حکیم ضیائی

🍋  @tebiranii2  🍒

✴️علل ایجاد #ناباروری در زن و مرد⇊

⓵⇐خوردن کافور
⓶⇐خوردن شیرخشک
⓷⇐خوردن نخودفرنگی
⓸⇐خوردن میوه غازیاقی
⓹⇐گوشت پرستو
⓺⇐خوردن میوه سبز نارسِ أنبه
⓻⇐پرتوهای أتمی
⓼⇐کمبود فلز روی در بدن

📚حکیم ضیائی

🍋 @tebiranii2

┄━═✿♥️✿═━┄