آخرین خبرها

زبان و شناخت بیماری های آن بر مبنای طب سنتی

💊💊تشخیص بیماری هااز روی زبان:

رنگ زبان و تشخیص بیماری یکی از موارد تشخیص در طب سنتی رنگ زبان است .
که در هر یک از طبعها رنگ زبان و مزه دهان متفاوت است .
۱ ـ بلغمی ها : رنگ زبان سفید و بار دار ونمناک و طعم گس با کمی ترشی صبحگاهی
۲ـ سودایی ها : رنگ زبان تیره و طعم شور صبحگاهی
۳ـ دموی ها : رنگ زبان قرمز روشن و طعم دهان شیرین
۴ـ صفرایی ها : رنگ زبان زرد و طعم تلخ صبحگاهی

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
@soroshesalamati