آخرین خبرها

خوابیدن با چراغ شب خواب و مضراتش

👈خوابیدن با چراغ روشن سبب بروز افسردگی، ضعف حافظه و سرطان به ویژه سرطان سینه میشود.

⬅️تماس بانوردرهنگام خواب باعث کاهش تولید ملاتونین وتغییرات در ساختارهیپوکامپ مغز میشود.

http://sapp.ir/partosabzehastii