آخرین خبرها

کندر و دود آن و خاصیت گسترده آن در ضد عفونت بر مبنای طب سنتی

💊💊در خانه « کنــدر » بسوزانید

تحقیقات ثابت کرده ، دود کندر یک مسکن طبیعی برای اضطراب، افسردگی و سردرد است
دود کندر نشاط آور، تقویت کننده حافظه، تمرکز ، خلاقیت و ضد عفـونی کننده هواست

┅❅❈❅┅
@Booalicom
@Booalicom
➥🏵
طب بوعلی سینا💯👆