آخرین خبرها

سیب زمینی و نحوه هضم در معده بر مبنای طب سنتی

⛔⛔⛔⛔⛔🔹 سیب زمینی پخته شده در آتش ظرف یک ساعت در معده هضم می شود.
▫️سیب زمینی آب پز ظرف ۴ ساعت هضم می شود
سیب زمینی سرخ کرده ظرف ۱۲ ساعت نصفش هضم و نصفش از طریق معده اخراج خواهد شد.

@soroshesalamati