آخرین خبرها

انگشتر عقیق و سنگ عقیق و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

🍃🌸🍃🌸🍃
🌸🍃🌸
🍃🌸
🌸

🌺 خواص سنگ عقیق:

🔻درروایات از لسان اهلبیت علیهم السلام خواص عجیبی برای سنگ عقیق ذکر شده که به جرات میتوان گفت هرمسلمان باید این سنگ راهمراه داشته باشد

🔰انگشتری که امیرالمومنین به فقیر داد عقیق قرمز بود
🔰فقر زدایی میکند
🔰توسعه رزق
🔰افزایش ثواب درکارها
🔰تسریع دراجابت دعا
🔰قرارگرفتن درپناه خدا

🔰ایمن ماندن ازبلا
🔰امان ازظلم
🔰ایمنی از خونریزی واسیب دیدن
🔰حفظ ازبلاهای سفر
🔰عاقبت به خیری
🔰دوری ازبلا
🔰غم وهم راازبین میبرد
🔰سحر وچشم زخم باطل میکند

♦️فواید سنگ عقیق♦️

✅فقرزدایی
حضرت صادق (علیه السلام) فرمود:
از دستی که در آن عقیق باشد، بسیار عجیب است که چگونه از درهم و دینار (پول) خالی باشد…».
و حضرت رضا (علیه السلام) فرمود:
عقیق، فقر را از بین می برد و پوشیدن (و دست کردن) عقیق، نفاق را دور می کند».
نیز فرمود: «کسی که انگشتری با نگین عقیق در دست کند، فقیر نمی شود».

✅توسعه رزق
بشیر از حضرت باقر (علیه السلام) پرسید: چه نوع نگینی را روی انگشترم قرار دهم؟
حضرت فرمود:
ای بشیر! چرا از عقیق قرمز و عقیق زرد و عقیق سفید غافلی!… هر کس یکی از انواع عقیق را در دست کند و شیعه ی اهل بیت نیز باشد، به جز خیر و خوبی و وسعت در رزق نمی بیند و بی نیاز از مردم می گردد».

✅افزایش ثواب
امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود: دو رکعت نماز با انگشتر عقیق، برابر با هزار رکعت نماز است که بدون انگشتر عقیق خوانده شود».

✅تسریع در اجابت دعا
امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:
دستی محبوب تر از دستی که در آن عقیق باشد، به سوی خدا (برای دعا) برداشته نشده است».
حضرت سجاد (علیه السلام) فرمود: کسی که انگشتر عقیق (هنگام دعا) دستش باشد، حاجاتش برآورده می شود».
و حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: به راستی خداوند دوست می دارد دستی که در دعا به سوی او بلند شود، در آن انگشتر عقیق باشد».

✅ایمنی از هر بلا
امام علی (علیه السلام) فرمود: انگشتر عقیق در دست کنید که مایه ی برکت بر شما خواهد بود و از بلاها (نیز) ایمن می شوید».

✅امان از ظالم
امام باقر (علیه السلام) فرمود: آن (انگشتر عقیق) امان است از (شر) سلطان ستمگر و از هر چه (که انسان از آن) می ترسد و می گریزد».

✅ایمنی از قطع دست و خون ریزی

اعمش می گوید: از حضرت صادق (علیه السلام) درباره ی خواص عقیق سؤال کردم، فرمود: انگشتر عقیق امان است از قطع شدن دست». عرض کردم: ای پسر رسول خدا! بیشتر بگو. فرمود: آن امان است و از خون ریزی جلوگیری می کند».

✅حفظ شدن از بلاهای سفر
حضرت صادق (علیه السلام) فرمود:  عقیق، پناهگاهی است در سفر».

✅عاقبت به خیری
حضرت زهرا (علیها السلام) از پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) نقل نموده است که کسی که عقیق در دست کند، همیشه خیر و خوبی می بیند».
پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) فرمود:
کسی که انگشتر عقیق در دست کند، عاقبت به خیر شود».

✅دوری از عذاب، شرط حبّ علی (ع)
امام کاظم (علیه السلام) از اجداد طاهرینش نقل کرده است: زمانی که خداوند، موسی بن عمران (علیه السلام) را خلق کرد، با او سخن گفت. سپس خداوند عنایت ویژه ای بر اهل زمین کرد و از نور خویش کوه عقیق را آفرید.
سپس خداوند به خودش قسم یاد کرد که: هرگز دستی را که انگشتر عقیق پوشیده، عذاب نمی کنم، به این شرط که ولایت علی (علیه السلام) را داشته باشد».

✅غم زدایی
رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) فرمود: (ای مردم!) انگشتر عقیق در دست کنید. به راستی تا زمانی که انگشتر عقیق در دست دارید، حزن و اندوه بر شما وارد نمی شود».