آخرین خبرها

آنتی هیستامین گیاهی

💊💊کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
🔴دمنوشهای گیاهی با خاصیت آنتی هیستامین

🔵گزنه

🔵چای کوهی

🔵گل همیشه بهار

🔵برگ کاسنی

🔵برگ تیول یا زیرفون

🔵لیموعمانی

🔵تخم خاکشیر

🔵گل بابونه

@sinohehsamdaliri