آخرین خبرها

چشم و روش تقویت آن بر مبنای طب سنتی

💊💊کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
‍ ✳️شریف ترین اعضای بدن چشمها هستند برای تقویت و نگهداشت آنها نکات زیر را رعایت کنید👇👇👇

⚜عدس نخورید یا کم بخورید
⚜مربای شقاقل بخورید
⚜ترشیجات کمتر بخورید
⚜سرمه سنگ اثمد به چشمها بکشید
⚜عرق کاسنی مضر چشم است در نوشیدن آن زیاده روی نکنید.
⚜شبها ۳قطره عرق رازیانه شفاف و زلال در چشمها بچکانید.
⚜ناخنهای دست و پاها را کوتاه نگه دارید.
⚜قند و شکر باعث ترنجیدگی چشمها میشوند.

🏆🌎 @sinohehsamdaliri 🌍🏆