آخرین خبرها

مویز درمانی و خاصیت گسترده آن بر مبنای طب اسلامی

┄━═✿♡﷽♡✿═━┄

💐 مویز درمانی در طب اسلامی

🔰 تقویت کننده اعصاب
🌱پیامبر صل الله علیه واله فرمودند بر شما باد به خوردن مویز زیرا که تقویت کننده عصب هاست.

🔰 افزایش دهنده حافظه
🌱پیامبر صل الله علیه واله فرمودند کسی که در حالت ناشتا به خوردن مویز،مداومت کند،فهم و حافظه و ذهن روزیش می شود.

🔰 کاهش دهنده بلغم
🌱پیامبر صل الله علیه واله فرمودند کسی که ناشتا بر خوردن مویز مداومت کند،از بلغمش کاسته شود

🔰 تعدیل کننده صفراء و سوداء
🌱پیامبرصل الله علیه واله فرمودند بر شما باد مویز؛زیرا تلخه را خاموش می کند.

🔰 برطرف کننده خستگی
🌱پیامبر صل الله علیه واله فرمودند بر شما باد مویز؛زیرا خستگی را بر طرف می کند.

🔰 تقویت کننده قلب
🌱پیامبر صل الله علیه واله  فرمودند برشما باد به خوردن مویز؛زیرا قلب را نیکو می سازد.

🔰بر طرف کننده غم و اندوه
🌱پیامبرصل الله علیه واله  فرمودند بر شما باد به خوردن مویز؛زیرا اندوه و پریشانی را برطرف می کند.

🔰 موجب خوش اخلاقی
🌱پیامبرصل الله علیه واله  فرمودند بر شما باد مویز؛زیرا اخلاق را زیبا کرده،دل را پیراسته می کند.

🔰 موجب فرو نشاندن عصبانیت
🌱پیامبرصل الله علیه واله  فرمودند مویز،چه خوب طعامی است!خشم را خاموش می کند.

🔰 موجب رضایت خداوندی
🌱پیامبرصل الله علیه واله  فرمودند مویز،چه خوب طعامی است!پروردگار را راضی می سازد.

🔰 بر طرف کننده بیماری ها
🌱امام علی علیه السلام  فرمودند کسی که در اول روز،بیست و یک مویز سرخ بخورد،خدا،هر بیماری و دردی را از او دور می کند.

🍑 @tebesamen🍒
┄━═✿♥️✿═━┄