آخرین خبرها

خواب آلودگی صبحگاهی را با عسلاب تدبیرش کنیم

🔷چگونه خواب آلودگی صبح رو ازبین ببریم؟

❇️زمانی که خواب آلوده هستید؛ عسل با آب ولرم به صورت ناشتا بخورد.

🔻 اثر این نوشیدنی از قهوه بیشتر است و یک سم زدای قوی نیز است.

http://sapp.ir/partosabzehastii