آخرین خبرها

گوش شناسی بر مبنای رنگ آن

🅾️
#رنگ_گوش‌ می‌تواند نشان دهنده بسیاری از مشکلات باشد

🔺 گوش‌های قرمز :
نشان دهنده مشکلات کلیوی
🔺 گوش های قرمز تیره :
نشان دهنده از دست دادن حافظه، سردرد یا مشکلات مغزی است

🌿 @TebbolAeme 🌿