آخرین خبرها

بیمار در طب سنتی کیست

💊💊💊💊هوالشافی

✍ دو شرط لازم در تحقق #بیماری

✅ ابتدا تعریف #صحت و #بیماری
💠💠صحت و سلامت سرشت و یا حالتی است که در آن اعمال بدن به درستی سر میزند و نقطه مقابل آن فقط دور شدن از سلامت است و بس که بیماری می نامند

💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫
‼️ دو شرط لازم برای تحقق بیماری عبارتند از:
۱⃣  #بستر
۲⃣  #عامل_خارجی

💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫
⬅️ #بستر همان اخلاط اضافی هستند که زمینه را برای بروز بیماری مهیا میکنند و اگر بستر بیماری نباشد عامل خارجی نمی تواند رشد کند و در بدن بیماری ایجاد کند

⬅️ #عامل_خارجی که در کتب طبی قدیم از آن با نام عوامل غریبه و هوای بیماری زا و حتی شیاطین و اَجنه یاد میشده است و اکنون ویروس یا میکروب و عوامل خارج از بدن اطلاق میکنیم

💠💠 استاد #سیدمحمد_موسوی
💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫
https://telegram.me/s_m_mousavi_peykshafa
🍃🌺🍃🌺🍃🌺