آخرین خبرها

سرماخوردگی و درمان سینوزیت بر مبنای طب سنتی

هوالشافی

✅ هنگام #سرماخوردگی و #سینوزیت و در هوای سرد پیشانی خود را چرب کنید

💠 با روغن هایی مانند👇👇👇
روغن اسقیل(پیاز دشتی یا عنصل)، روغن دارچین، روغن بنفشه، روغن بان، روغن سیاهدانه و روغن دارچین و امثال آن

💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫
https://telegram.me/s_m_mousavi_peykshafa
🍃🌺🍃🌺🍃🌺