آخرین خبرها

سنگ صفرا و درمان تدریجی بر مبنای طب سنتی

💊💊💟 #درمان_سنگ_کیسه_صفرا

🔰تخم تربچه ۳۰ گرم
🔰تخم کاهو ۱۰ گرم
🔰تخم کاسنی ۱۰ گرم
🔰تخم خرفه ۳۰ گرم
🔰زرشک ۲۰ گرم
🔰شاهتره ۱۵ گرم
🔰تخم ترشک ۱۵ گرم

✔️برای هر وعده فقط دوقاشق از ترکیب مواد فوق را با دو لیوان آب به مدت ۲۰ دقیقه کمی جوشانده و نیم ساعت قبل از هر غذا میل شود

درمان بایستی با حوصله اجرا شود

🌿 @TebbolAeme 🌿