آخرین خبرها

رزماری گیاهی برای تقویت حافظه و اعصاب و بیخوابی و ضد استرس

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
🖍🖍🖍.
رزماری گیاهی برای حافظه
بوی گیاه تازه رزماری هوشیاری و حافظه را برای مدتی افزایش می دهد همچنین رزماری برای تسکین اعصاب، رفع بی‌خوابی و استرس نیز توصیه میشود.
🌿 @TebbolAeme 🌿