آخرین خبرها

بامیه گیاهی داروی کبد و دیابت بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊💊🔴بامیه دشمن طبیعیه #دیابت

✅ مصرف بامیه موجب :
بهبود آسیب‌های بافتی پانکراس و کبد در افراد دیابتی میشود
وبا تعادل در حساسیت انسولینی،بهترین مکمل طبیعی برای بیماران دیابتی است

@tebiranii *