آخرین خبرها

حجامت و بخشی از روشهای باید و نباید بر مبنای طب سنتی

📚📚📚📚📚📚📚📚
🔴تـوصیـه‌های قبل از حجامـت

✍ با شکم گرسنه  حجامت نکنید.

✍دوازده ساعت قبل از حجامت سیگار نکشید.

✍یک ساعت قبل از حجامت انار یا شربت آب انار میل کنید تا از غلظت خون کاسته شود.همچین می‌توانید عسل، ماء الشعیر یا مایعات فراوان بنوشید.

✍در وقت حجامت انگشتر عقیق به دست نداشته باشید.

✍از با تجربه بودن شخصی که می خواهد شما را حجامت کند اطمینان داشته باشید

✍قبل از انجام حجامت حتماً عینک از روی چشم برداشته شود.

🌹امام رضا ( ع ) فرمودند: «باید حجامت کردن بعد از خوردن غذا صورت گیرد، چونکه وقتی انسان سیر شد، سپس حجامت کرد، خون جمع شده و بیماری خارج می گردد و اگر با شکم گرسنه کسی حجامت کند، خون خارج می شود ولی بیماری «در بدن » باقی می ماند

☜【طب شیعه】

🍏 @tebshia20🌿