آخرین خبرها

چین و چروک صورت را با ضماد اب انار تدبیرش کنیم

💊💊💊مقابله با #چین_چروک_پوست🍃🏵

مقداری آب انار را بگیرید و آن را بدون مخلوط کردن با چیز دیگری روی پوست صورت خود بمالید
باعث روشن شدن پوست می شود و برای تغذیه پوست مناسب است