آخرین خبرها

چشم و گل مژه چشم و مقابله با آن بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊 #گل_مژه🏵

تخم گشنیز را در آب جوش ریخته و پس از خنک شدن چشم خود را با این آب بشویید

این کار را هر ۶ ساعت یکبار انجام دهید🍃