آخرین خبرها

قارچ خوراکی گیاهی سرد مزاج و نفاخ و دیر هضم و عامل انسداد کبد و معده و قولنج

💊💊💊💊🍃 #آیا_میدانید

🍃قارچ طبیعت سرد و تر داشته و همچنین نفاخ و دیر هضم است

⇦✨مصرف زیاد آن ، باعث انسداد در رگ ها ، دردکبد ،درد معده و قولنج می شود
🌿 @TebbolAeme 🌿💦